Rapport   2016

Fuglerud, Kristin Skeide; Dietz, Jan L. G.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral (Norwegian Computing Center)

Utgave:

DART/13/2016

Antall sider: 11

Lenker:

FULLTEKST: http://publications.nr.no/1483606342/Veikart-for-uu-Fuglerud.pdf

Oppsummering av ideutvikling og gruppearbeid på nettverkssamling for regional og kommunal planlegging i regi av KMD. Parallellsesjon C - universell utforming og
medvirkning. Oslo 7. desember 2016.