Veikart for universell utforming i regional samfunnsplanlegging

Publication details

Oppsummering av ideutvikling og gruppearbeid på nettverkssamling for regional og kommunal planlegging i regi av KMD. Parallellsesjon C - universell utforming og
medvirkning. Oslo 7. desember 2016.