Faglig foredrag

Universell utforming og erfaring fra arbeid med utvikling av digitale helse- og velferdsløsninger for innbyggerne

Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: Sluttseminar / webinar i Innsiktsnettverket i Forskningsparken /online (Forskningsparken, Oslo)

Dato: 1. desember 2021

Arrangør: Norway Healthtech og USN