Inkluderende arbeidsliv: synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: (Thon Hotell, Oslo)
  • År: 2022
  • Arrangør: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Presentasjon av resultater fra toårig prosjekt med tilskudd fra BUFDIR: Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser 2020