Inkluderende arbeidsliv: synshemmedes arbeidsdeltakelse og IKT

Publication details

  • Event: (Thon Hotell, Oslo)
  • Year: 2022
  • Organiser: Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

Presentasjon av resultater fra toårig prosjekt med tilskudd fra BUFDIR: Tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser 2020