Vitenskapelig artikkel

Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations

Janson, Astri Letnes; Moen, Anne; Fuglerud, Kristin Skeide

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Studies in Health Technology and Informatics, vol. 270, p. 926–930, 2020

Utgivere: IOS Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0926-9630
Elektronisk: 1879-8365

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/83952
OMTALE: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/54299
DOI: doi.org/10.3233/SHTI200297