Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering: Resultater fra forprosjekt

Publikasjonsdetaljer