Rapport   2016

Fuglerud, Kristin Skeide; Mork, Heidi Camilla; Tjøstheim, Ingvar; Barthel, Per; Flaaum, Knut; Fuglerud, Sverre; Henden, Andreas; Lie, Cato; Losnedahl, Tom; med flere, .

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

DART/09/2016

Antall sider: 23

Dette dokumentet beskriver personas laget på en workshop hos Uloba den 4. desember. Personas er beskrivelser av oppdiktede personer. Beskrivelsene er basert på bred erfaring og kunnskap om hvilke utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne møter i ulike situasjoner, da deltakerne på workshopen selv har funksjonsnedsettelser, eller har arbeidet med slike spørsmål gjennom organisasjonsliv eller via yrkesliv. Det er benyttet en mal fra nettstedet “personas.no”.