Rapport   2021

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

1053

Antall sider: 47

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 978-82-539-0558-7

Synshemmede eldre er en gruppe med stor risiko for å oppleve ensomhet. Bruk av smartteknologi blant denne gruppen er lavere enn blant seende eldre, samtidig som nytten kan være større. Det å beherske smartteknologi kan bidra til økt egenmestring, økt mulighet for deltakelse i samfunnsliv og redusert ensomhet.
Denne rapporten presenterer resultater fra iStøtet-prosjektet som startet i 2019 og ble videreført i 2020. Prosjektet har fokusert på tre hovedutfordringer a) hvordan nå de som er ensomme og motivere dem til å ta del i opplæring i smarttelefon, b) hvordan forbedre opplæringstilbudet i bruk av smarttelefon for synshemmede eldre og c) hvordan organisere veiledning og støtte i etterkant av opplæring.