Rapport

iStøtet – IT-støtte for synshemmede eldre 2020: Inkludering i informasjonssamfunnet – motivasjon, opplæring og oppfølging

Fuglerud, Kristin Skeide; Kjæret, Kristin

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: Report at the Norwegian Computing Center 1053

År: 2021

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-539-0558-7

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2737072

Synshemmede eldre er en gruppe med stor risiko for å oppleve ensomhet. Bruk av smartteknologi blant denne gruppen er lavere enn blant seende eldre, samtidig som nytten kan være større. Det å beherske smartteknologi kan bidra til økt egenmestring, økt mulighet for deltakelse i samfunnsliv og redusert ensomhet.
Denne rapporten presenterer resultater fra iStøtet-prosjektet som startet i 2019 og ble videreført i 2020. Prosjektet har fokusert på tre hovedutfordringer a) hvordan nå de som er ensomme og motivere dem til å ta del i opplæring i smarttelefon, b) hvordan forbedre opplæringstilbudet i bruk av smarttelefon for synshemmede eldre og c) hvordan organisere veiledning og støtte i etterkant av opplæring.