Utvikling av intensiv opptrening av språklige ferdigheter for elever med autismespekterforstyrrelse ved hjelp av sosiale roboter: Populærvitenskapelig rapport fra forprosjekt

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral