Rapport

Utvikling av intensiv opptrening av språklige ferdigheter for elever med autismespekterforstyrrelse ved hjelp av sosiale roboter: Populærvitenskapelig rapport fra forprosjekt

Fuglerud, Kristin Skeide; Eiklid, Hege; Søfting, Bente

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral