Innovativ Rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering. Sluttrapport følgeevaluering; oppsummering av tjeneste og modell

Publication details