Hvordan utforme IKT for personer med kognitive funksjonsnedsettelser – en litteraturgjennomgang

Publication details