EziSmart videreføring: Sosial kontakt for synshemmede eldre gjennom mestring av smarttelefon. Prosjektrapport

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: Report at the Norwegian Computing Center (1043)
  • Year: 2019
  • Issue: 1043
  • Number of pages: 28
  • International Standard Numbers:
    • Printed: 978-82-539-0553-2

Denne rapporten beskriver erfaringer fra EziSmart-prosjektet. Målet var å vurdere om EziSmart-løsningen kunne lette opplæring og bruk av smarttelefon for synshemmede eldre, og dermed stimulere til mer sosial kontakt og digital deltakelse.

I 2017 ble EziSmart-løsningen prøvd ut med 6 synshemmede eldre i alderen 63 til 80 år. De ble deretter fulgt opp i to måneder. Pårørende ble involvert for å sende meldinger og å oppmuntre til hyppig bruk under kurset og i oppfølgingsperioden. På bakgrunn av de gode erfaringene fra 2017 ønsket vi i 2018 å videreføre prosjektet og samtidig gjøre noen endringer basert på tilbakemeldinger og erfaringer.

Denne rapporten beskriver resultatene fra utprøvingen i 2018 med 5 synshemmede eldre. Blant forbedringstiltakene som ble prøvd ut i 2018 var 1) mer målrettet rekruttering, 2) mer bærekraftig opplegg, 3) mer kontakt på tvers av generasjoner gjennom sterkere involvering av unge, 4) tilbud om oppfølgingskurs etter 2 måneder 5) spre kompetansen og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for deltakere fra Nord-Norge, 6) undersøke effekt ett år etter for 2017 deltakerne.

Erfaringene fra 2018 er noe mer delt enn i 2017. Deltakerne var svært positive til opplæringen også i 2018, men tiltaket for å nå målgruppen bedre fungerte ikke helt etter hensikten. Tre av deltakerne deltok på oppfølgingskurset. Involvering av ungdommer bidro til mange nyttige lærdommer og refleksjoner for alle parter. Vi fikk ytterligere understreket viktigheten av spesialkompetanse for å kunne løse tekniske utfordringer og bistå i opplæringen. Videre ble kompetansen og tilbudet utvidet til Nord-Norge gjennom at kurset ble avholdt på Evenes syns- og mestringssenter. Deltakerne fra 2017 var fortsatt fornøyd med utbyttet av opplæringstilbudet, men de fleste hadde byttet ut smarttelefonen til nyere modeller. Flere har fortsatt å bruke EziSmart startside da de syntes den er grei å bruke og holder de ulike elementene på faste plasser.