Rapport

Automatisk avlesing av målebrev

Eikvil, Line; Koren, Hans

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat BILD/01/90

Year: 1990