Rapport

Vurdering av OCR-system for lesing av bilskilt

Eikvil, Line

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/15/02

Year: 2002