Publications

  • Category

  • Sorting

  • 7538 publications found
  • Publisher

Linda Reiersølmoen Neef; Solveig Engebretsen; Kjersti Aas; Modellering av sannsynlighet for uførhet 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for ESG-modul 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Modul for prising av rentegaranti 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Estimeringsmodul 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Brukermanual 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for passivamodul 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon XIV: Teknisk rapport for balansemodul 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Brukermanual 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Estimeringsmodulen 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for balansemodulen 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Linda Reiersølmoen Neef; Kjersti Aas; Marthe Elisabeth Aastveit; ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Teknisk rapport for passivamodulen 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Arnt Børre Salberg; Izzie Yi Liu; Hege Gundersen; Kasper Hancke; Mapping kelp forests using multi-spectral drone images and convolution neural networks 2023. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Kristin Skeide Fuglerud; Teknologi: Løsning eller oppskrift på utenforskap? , 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Digitalisering og e-Helse: universell utforming 2023. Lecture

Kristin Skeide Fuglerud; Inkluderende reiseliv: Hva sier forskningen? Resultater fra et prosjekt 2023. Vitenskapelig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Tobba Sudmann; Undine Knarvik; Zada Pajalic; Tone Øderud; Drivers and barriers for use of assistive technology among children with autism and/or intellectual disabilities: Parents perspective pp. 248 250 3 , , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Joschua Thomas Simon-Liedtke; Till Halbach; The Multi-Color Contrast Checker (M3C) pp. 38 43 , , 2023. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Odd Arne Rognli; Trygve S. Aamlid; Muath K Alsheikh; Helga Amdahl; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication 2023. Vitenskapelig foredrag

Odd Arne Rognli; Akhil Reddy Pashapu; Mallikarjuna Rao Kovi; Marit Jørgensen; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Genetiske endringer i nord-norske timoteisorter over tid og ved oppformering på ulike breddegrader 2023. Vitenskapelig foredrag