Analyse av utviklingsbehov og implementasjon. AP2-rapport fra prosjektet "Kartlegging av snø og bre med Sentinel"

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/11/13)
  • Year: 2013
  • Issue: SAMBA/11/13
  • Number of pages: 20