Publications:

362 publications found

Publication

Year

Category

2019

Vitenskapelig foredrag

2017

Vitenskapelig foredrag

2016

Vitenskapelig foredrag

2016

Media interview

2015

Vitenskapelig foredrag

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig foredrag

2009

Lecture popular

2008

Vitenskapelig foredrag

2006

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2005

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2004

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2002

Vitenskapelig foredrag

2001

Vitenskapelig foredrag

1999

Rapport

1999

Rapport

1998

Vitenskapelig foredrag

1993

Vitenskapelig artikkel

1993

Populærvitenskapelig artikkel

1993

Populærvitenskapelig artikkel

1992

Vitenskapelig foredrag

1990

Vitenskapelig artikkel

1987

Vitenskapelig foredrag