Analyse av nasjonale behov og tilgjengelige løsninger - AP1-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel».

  • Rune Solberg
  • Lars-Anders Breivik
  • Liss Marie Andreassen
  • Stein Tronstad
  • Eirik Malnes

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/63/12)
  • Year: 2012
  • Issue: SAMBA/63/12
  • Number of pages: 40