Rapport   2012

Solberg, Rune; Breivik, Lars-Anders; Andreassen, Liss Marie; Tronstad, Stein; Malnes, Eirik; Larsen, Hans Eilif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAMBA/63/12

Antall sider: 40