Analyse av nasjonale behov og tilgjengelige løsninger - AP1-rapport fra prosjektet «Kartlegging av snø og bre med Sentinel».

  • Rune Solberg
  • Lars-Anders Breivik
  • Liss Marie Andreassen
  • Stein Tronstad
  • Eirik Malnes

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/63/12)
  • År: 2012
  • Utgave: SAMBA/63/12
  • Antall sider: 40