Automatisk beregning av terskelverdier for snødekningsklassifikasjon. Snøkartlegging for Statkraft

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (BILD/17/92)
  • Year: 1992
  • Issue: BILD/17/92