Automatisk beregning av terskelverdier for snødekningsklassifikasjon. Snøkartlegging for Statkraft

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (BILD/17/92)
  • År: 1992
  • Utgave: BILD/17/92