Gjenkjenning av nye veier og ny tettbebyggelse i satellittbilder

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (BILD/03/89)
  • Year: 1989
  • Issue: BILD/03/89