Integrasjon av satellittbasert snøkartlegging og hydrologisk modellering

  • Rune Solberg
  • Sjur Kolberg
  • Ole Martin Halck
  • Hans Koren
  • Dagrun Vikhamar

Publication details

  • International Standard Numbers:
    • Printed: 82-539-0445-2