Feilklassifikasjon i satellittbilder. Betydningen av pikselblanding og blandingspiksler

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (BILD/09/87)
  • Year: 1987
  • Issue: BILD/09/87