Feilklassifikasjon i satellittbilder. Betydningen av pikselblanding og blandingspiksler

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (BILD/09/87)
  • År: 1987
  • Utgave: BILD/09/87