SATELITTOVERVÅKING. Forsøk med kartlegging av høstpløying fra satellitt. Jordforsk-rapport

Publication details

  • International Standard Numbers:
    • Printed: 82-7467-016-7