SATELITTOVERVÅKING. Forsøk med kartlegging av høstpløying fra satellitt. Jordforsk-rapport

Publikasjonsdetaljer

  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 82-7467-016-7