AUTOSAT - et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og Norsk Regnesentral for ajourføring av topografiske kart

Publication details

  • Event: Norges Landbrukshøgskoles kurs i Satellittkartlegging, Sem i Asker
  • Year: 1989