AUTOSAT - et samarbeidsprosjekt mellom Statens kartverk og Norsk Regnesentral for ajourføring av topografiske kart

Publikasjonsdetaljer

  • Arrangement: Norges Landbrukshøgskoles kurs i Satellittkartlegging, Sem i Asker
  • År: 1989