Rapport

Gjenkjenning av håndskrevne tall fra folketellingsskjemaer fra 1891

Eikvil, Line

Publication details

Publishers: Norsk Regnesentral

Series: NR-notat SAMBA/16/13

Year: 2013