Gjenkjenning av håndskrevne tall fra folketellingsskjemaer fra 1891

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/16/13)
  • Year: 2013
  • Issue: SAMBA/16/13
  • Number of pages: 20