Film: Fremtidens gress

Publication details

I samarbeid med Graminor bruker forskere i NR avanserte datamodeller for å finne frem til versjoner av timotei som tåler de klimaendringene vi antar vil komme om tjue, femti og sytti år. Prosjektet NexTim er et av flere lignende prosjekt der matnyttige vekster som bygg, hvete og potet skal få hjelp av avanserte datamodeller for å finne de beste egenskapene for fremtidens klima. Med Kristoffer Herland Hellton, seniorforsker i NR og Helga Amdahl, foredler i Graminor.