Analyse av stackinghastighetsdata med hovedvekt på bestemmelse av usikkerhet - forprosjekt

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/07/89)
  • Year: 1989
  • Issue: SAND/07/89