Analyse av stackinghastighetsdata med hovedvekt på bestemmelse av usikkerhet - forprosjekt

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/07/89)
  • År: 1989
  • Utgave: SAND/07/89