Potensiell reduksjon i usikkerheten til anslaget på hydrokarbonreserver i Gullfaks Sør. Resultater for testproduksjonsmodell. Hefte I, II og III

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAND/13/90)
  • Year: 1990
  • Issue: SAND/13/90