Rapport   1990

Abrahamsen, Petter; Halvorsen, Kjetil B.; Lia, Oddvar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

SAND/13/90