Potensiell reduksjon i usikkerheten til anslaget på hydrokarbonreserver i Gullfaks Sør. Resultater for testproduksjonsmodell. Hefte I, II og III

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/13/90)
  • År: 1990
  • Utgave: SAND/13/90