Publications

  • Category

  • Sorting

  • 7538 publications found
  • Publisher

Knut Utne Hollund; Sigurd Sannan; Filosofier og verktøy for beslutningsstøtte 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Ragnar Bang Huseby; Mønstergjenkjenning i bildesekvenser 2002. Vitenskapelig foredrag

Lars Thore Aarhus; Håvard Hegna; Thor Kristoffersen; Wolfgang Leister; Anders Moen; et al. Streamed multimedia presentation for low-bandwidth mobile terminals: A virtual machine approach World Wireless Congress, vol. 3Gwireless'2002, (ISSN 1529-2592 ), , 2002. Vitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Rendering of photorealistic images in a UNIX network , 2002. Vitenskapelig foredrag

Wolfgang Leister; Inntrykk fra Eurographics 2001 Norsigd Info, pp. 5 7 , (ISSN 0803-8317 ), , 2002. Populærvitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Digital TV og datagrafikk Norsigd Info, pp. 12 14 , (ISSN 0803-8317 ), , 2002. Populærvitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Inntrykk fra SIMVIS 2002 Norsigd Info, pp. 4 4 , (ISSN 0803-8317 ), , 2002. Populærvitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Håvard Hegna; Thor Kristoffersen; Lars Thore Aarhus; Anders Moen; et al. Multimedia-presentasjoner på mobile terminaler med lav båndbredde Norsigd Info, pp. 5 12 , (ISSN 0803-8317 ), , 2002. Populærvitenskapelig artikkel

Marit Holden; Klustring av mikromatrisedata 2002. Lecture popular

Publisher Norsk Regnesentral

Xeni Kristine Dimakos; Kjersti Aas; Kjetil Fleischer Kåresen; Optimization of flexibility 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Lars Thore Aarhus; Knut Holmqvist; Martin Kirkengen; Thor Kristoffersen; Generalized two-tier relevance filtering of computer game update events 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral
Publisher Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Kjetil Fleischer Kåresen; Carboncorrect - A coke bed indicator model - user's guide, 2002 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ola Haug; Magne Tommy Aldrin; Programvare for trafikkberegninger basert på basiskurvemetoden , 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Kjetil Fleischer Kåresen; Carboncorrect - A coke bed indicator model - technical report, 2002 2002. Rapport

Publisher Norsk Regnesentral

Ivar Andreas Aursnes; Bent Natvig; Ingunn Fride Tvete; Bayesian thinking on its way into medical statistics? Tidsskrift for Den norske legeforening, vol. 122, pp. 1369 1372 , (ISSN 0029-2001 0807-7096 ), 2002. Vitenskapelig artikkel

Bent Foyn; Læringsmessige utfordringer med nettbasert skole , 2002. Vitenskapelig foredrag

Wolfgang Leister; Hva er en DVD 2002. Vitenskapelig foredrag