• Category

  • Sorting

  • 104 publications found
  • Publisher

Anders Løland; Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Dårligere enn banken Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Reader opinion

Lars Holden; Kvinner er velkomne på instituttene Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2009. Reader opinion

Kjersti Aas; Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, (ISSN 0332-5423 ), 2010. Reader opinion

Lars Holden; Lite om samfunnsnytten av norsk forskning Forskningspolitikk, (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), 2011. Reader opinion

Lars Holden; Paul Chaffey; Samfunnets avkastning fra forskningen Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2010. Reader opinion

Publisher Norges forskningsråd

Lars Holden; Hva med samfunnsnyttig forskning? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Reader opinion

Lothar Fritsch; Motbør for mobilbillett - Intervjuet av Bjørn Egil Halvorsen Ukjent, 2011. Reader opinion

Kjersti Aas; Ekstremvær, Bolt og børsfall Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Reader opinion

Anders Løland; Riiseflaks! http://fotball.aftenposten.no/landslaget/article152639.ece Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2009. Reader opinion

Gunnar Jordfald; Lars Holden; Staten gir og staten tar Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2011. Reader opinion

Lars Holden; Vil vi ha et kunnskapsbasert næringsliv itavisen, 2005. Reader opinion

Kjersti Aas; Ser ikke rasfaren Ukjent, 2005. Reader opinion

Kjersti Aas; Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Kjersti Aas; Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Bård Storvik; Xeni Kristine Dimakos; Beregner gevinst ved utbygginger Ukjent, 2006. Reader opinion

Ragnar Hauge; SAND-gruppa på NR Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Åsmund Skomedal; Kjell Thorvaldsen; Debatt & innlegg: E-trussel mot rettssikkerhet Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2006. Reader opinion

Kjersti Aas; Bankene bedre rustet Ukjent, 2007. Reader opinion

Knut Holmqvist; Gamle data blir som nye Vårt land, (ISSN 0805-5424 ), 2007. Reader opinion

Habtamu Abie; Jørn Inge Vestgården; Meldingsformidling er en milliardbransje - i euro! ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), , 2008. Reader opinion

Kjersti Aas; Historie og fremtid Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Reader opinion

Håvard Hegna; Elektronisk valg på ville veier Dagsavisen, (ISSN 1503-2892 ), 2004. Reader opinion

Marit Holden; Bioinformatikk-et tverrfaglig forskningsfelt Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Åsmund Skomedal; Kjell Thorvaldsen; Kronikk: E-post - et tvilsomt bevis Dagbladet, (ISSN 0805-3766 0807-2043 ), , 2006. Reader opinion

Knut Utne Hollund; Ragnar Hauge; Anne Randi Syversveen; Arild Jørstad; Tove Lie; et al. Use of Simple Stochastic Models for North Sea Field-Development Decisions Journal of Petroleum Technology, vol. 58, pp. 56 57 , (ISSN 0149-2136 1944-978X ), 2006. Reader opinion

Knut Holmqvist; Bevarer gamle filer Ukjent, 2007. Reader opinion

Knut Utne Hollund; Odd Kolbjørnsen; Ragnar Hauge; Tove Lie; Arild Jørstad; Palisade - quantifying risk Digital Energy journal, 2008. Reader opinion

Arnoldo Frigessi; Statistics for Innovation Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Magne Aldrin; Miljø, marin og helse ved Norsk Regnesentral Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Ingunn Fride Tvete; Fra redaktøren Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Reader opinion

Kjersti Aas; Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2007. Reader opinion

Kjersti Aas; Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Reader opinion

Kjersti Aas; Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Reader opinion

Kjersti Aas; Risiko og krise. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Reader opinion

Lars Holden; Ønsker om forskning Forskning.no, (ISSN 1891-635X 1891-6341 ), , 2009. Reader opinion

Publisher Norges forskningsråd

Kjersti Aas; Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Reader opinion

Jostein Skurdal; Torbjørn Digernes; Lars Holden; Gry Agnete Alsos; Berit Hyllseth; et al. Styrket samarbeid mellom forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler Forskningspolitikk, vol. 4, pp. 20 21 , (ISSN 0333-0273 0805-8210 ), 2010. Reader opinion

Lars Holden; Nytt forskningsråd? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), , 2013. Reader opinion

Per Kristian Bjørkeng; Bent Foyn; Internett er en dårlig lærer Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2001. Reader opinion

Ingvar Tjøstheim; Internett-booking: Dobling på ett år i hotell Ukjent, 2001. Reader opinion

Lars Holden; Dårligere kår for næringsrettet forskning Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2002. Reader opinion

Per Kristian Bjørkeng; Bent Foyn; Læreboken som kan det meste Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2001. Reader opinion

Yngve Vogt; Wolfgang Leister; Kort forklart - Hva er en driver ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 2001. Reader opinion

Håvard Hegna; Kort forklart - Hva er LDAP? ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 2002. Reader opinion

Sigurd Bjørnestad; Ola Haug; Mer regn gir dyrere forsikring / Vannskadeerstatninger 6-doblet Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), (ISSN 0804-3116 0807-2027 ), 2003. Reader opinion

Line Eikvil; Med deg selv som adgangskort Ukjent, 2003. Reader opinion

Bård Storvik; Magne Aldrin; Før Børs Ukjent, 2003. Reader opinion

Line Eikvil; Digital trynefaktor ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 2002. Reader opinion