Publications:

117 publications found

Publication

Year

Category

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2018

Lecture popular

2014

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2013

Vitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Vitenskapelig foredrag

2011

Vitenskapelig foredrag

2006

Reader opinion

2003

Vitenskapelig artikkel