• Category

  • Sorting

  • 112 publications found
  • Publisher

Anders Moen Hagalisletto; Steinar Kristoffersen; Method and software program product for on-the-fly matching of messages The United States Patent and Trade Mark Office, pp. 47 47 , 2010. Article journal

Kristin Skeide Fuglerud; Ingvar Tjøstheim; Birkir R Gunnarsson; Morten Tollefsen; Participation in social media by the visually impaired - Abstract Ukjent, 2011. Article journal

Till Halbach; Riitta Hellman; Kristin Skeide Fuglerud; Ivar Solheim; Designveileder for kognitiv tilgjengelighet av elektroniske tjenester og innhold Ukjent, , 2009. Article journal

Åsmund Skomedal; Lothar Fritsch; Høringsuttalelse Cybersikkerhet Ukjent, , 2010. Article journal

Kjell Thorvaldsen; Åsmund Skomedal; Trond Ericson; Bevisverdien av elektronisk informasjon Ukjent, pp. 3 3 , 2007. Article journal

Hallvard Gjerde; Per T. Normann; Bjørg S. Pettersen; Terje Assum; Magne Aldrin; et al. TEST - for traffikksikkerheit og helse - Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk Ukjent, pp. 29 29 , 2008. Article journal

Sara Martino; Kjersti Aas; Ola Lindqvist; Linda Reiersølmoen Neef; Håvard Rue; Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations Preprint NTNU, pp. 21 21 , (ISSN 0804-029X ), 2008. Article journal

Arne Skorstad; Odd Kolbjørnsen; Bjørn Fjellvoll; John Howell; Jonathan N. Carter; et al. Quantifying sedimentological controls on reservoir performance in prograding shallow marine systems Ukjent, 2004. Article journal

Ragni Ryvold Arnesen; Persondatautveksling i Norge. Høringsuttalelse fra Norsk Regnesentral til NHD Ukjent, , 2004. Article journal

Nam Hoai Pham; Christophe Basire; Oddvar Lia; Pål Dahle; Ragnar Hauge; CRAVA inversion and its application into geomodelling: Experiences and recommendations from a case study on the Smørbukk field Statoil Report, pp. 100 100 , 2005. Article journal

Helge Holden; Lars Holden; Steinar Holden; Contract adjustment under uncertainty CESifo Working Papers, (ISSN 1617-9595 2364-1428 ), , 2005. Article journal

Ståle Andersen; Torbjørn Sagstuen; Magne Tommy Aldrin; Ola Haug; Uttesting av beregningsmodulen i NorTraf (basiskurvemetoden) Ukjent, 2006. Article journal

Wolfgang Leister; Multimedia-Arkeologi Norsigd Info, pp. 10 10 , (ISSN 0803-8317 ), , 2007. Article journal

Wolfgang Leister; SIMVIS 2007 Norsigd Info, pp. 8 , (ISSN 0803-8317 ), , 2007. Article journal

Rune Solberg; Jonathan Bamber; Carl Egede Bøggild; Lars-Anders Breivik; Joan Eamer; et al. Outline of a Technical Solution to a Global Cryospheric Climate Monitoring System Ukjent, pp. 90 90 , , 2006. Article journal

Wolfgang Leister; Eurographics 2006 Norsigd Info, pp. 7 8 , (ISSN 0803-8317 ), , 2007. Article journal

Wolfgang Leister; Buchrezension: "Vorkurs Informatik" Informatik-Spektrum, pp. 225 225 , (ISSN 0170-6012 1432-122X ), , 2007. Article journal

Arne Grønlund; Ove Klakegg; Rune Solberg; Overvåking av jordarbeiding og arealbruk fra satellitt. Resultater fra høsten 1992 Ukjent, pp. 23 23 , 1992. Article journal

Arne Grønlund; Ove Klakegg; Rune Solberg; Produksjonshåndbok. Overvåking av jordarbeiding og arealbruk fra satellitt Ukjent, pp. 23 23 , 1993. Article journal

Anne Marie Fenstad; Jon Helgeland; Magne Aldrin; Rolf Volden; High accuracy computer program for the IWC catch limit algorithm Ukjent, 1993. Article journal

Ivar Solheim; Audun Erik Sunde; Kort oversiktover arbeid med juridiske og formelle aspekter utenfor IDIS-bedriftene Ukjent, 1993. Article journal

Nils Lid Hjort; Erik Mohn; Geir Storvik; Contextual classification of remotely sensed data, based on an autocorrelation model Ukjent, 1985. Article journal

Håvard Hegna; Arne Litleré; Bjørn Syversen; Ståle Ødegaard; KLAB - et system for eksperimentering med datakommunikasjonsprotokoller Ukjent, 1988. Article journal

Petter Abrahamsen; Random walk in field theories Ukjent, 1988. Article journal

Mariann L. Woodall; Magne Aldrin; Can the print quality of newsprint be predicted with current test methods? PFI Rapport, 1993. Article journal

Kim H. Esbensen; Rune Solberg; Hans Koren; Jørn Lyseggen; Bjørn Gunnar Tjetland; Formation evaluation workstation, FEW - Stage 3. Predicting petrophysical parameter values using digital core images Ukjent, pp. 105 105 , 1995. Article journal

Wolfgang Leister; Dagens muligheter og visjoner (leserinnlegg) ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 1998. Article journal

Flemming Skahjem-Eriksen; Tor Evensen; Michael Gritzman; Arve Larsen; Ivar Solheim; et al. LivsIT - elektronisk informasjon i livssituasjoner. Prosjektrapport 1998 Ukjent, pp. 69 69 , 1998. Article journal

Håvard Hegna; Trond Bechman; Tor Saunes; Katalogsystemet KAT-500: Spesifikasjon av katalogklienter (DUA(PC) ved bruk av spesifikasjonsspråket SDL Ukjent, 1991. Article journal

Flemming Skahjem-Eriksen; Tor Evensen; Michael Gritzman; Ivar Solheim; Stein Myrseth; et al. LivsIT - Elektronisk informasjon i livssituasjoner Ukjent, pp. 33 33 , 1996. Article journal

Marco Di Zio; Arnoldo Frigessi; Smoothness in bayesian non-parametric regression with wavelets Ukjent, 1998. Article journal

Ingrid K. Glad; Arnoldo Frigessi; Gianpaolo Scalia-Tomba; Maria Balducci; P. Pezzotti; Bayesian back-calculation with HIV seropositivity notifications Statistical research report (Universitetet i Oslo. Matematisk institut, (ISSN 0806-3842 ), 1998. Article journal

Arne-Kristian Groven; Ørjan Sommerseth; Sluttrapport for pilotprosjekt i Genera (SPIQ-intern) Ukjent, 1998. Article journal

Tron Espeli; Jan Heim; Erling Maartmann-Moe; Ivar Solheim; Elektronisk informasjon fra staten til publikum Ukjent, 1990. Article journal

Stein Sandven; Rune Solberg; Jon Helgeland; Strategi for innsamling av SAR isdata fra satellitter utover i 1990-årene Ukjent, pp. 16 16 , 1994. Article journal

Arne Skorstad; A stochastic model for a vibrating hysteretic system Ukjent, 1992. Article journal

Marit Holden; Weak logic theory Doctor Scient Thesis, 1988. Article journal

Marit Holden; Theorem proving in classical logic applied within a logic for system specification Research Report, Department of Informatics, University of Oslo, 1986. Article journal

Marit Holden; Bevisføring i klassisk logikk anvendt innenfor en logikk for systemspesifikasjon Cand. Scient thesis, 1985. Article journal

Magne Aldrin; Regression with few and noisy data Thesis dr. scient, 1996. Article journal

Marit Holden; A proof theoretic characterization of the Kalmar elementary functions Technical Report Department of Informatics, 1996. Article journal

Marit Holden; Use of cut to obtain a characterization of the Kalmar elementary functions Technical Report Department of Informatics, 1997. Article journal

Gudmund Høst; Xeni Kristine Dimakos; Estimation of regional emissions in Europe using EMEP monitoring data and some implications for network design EMEP/MSC-W report, vol. EMEP/MSC-W Note 3/97, pp. 48 48 , (ISSN 0806-4520 ), , 1997. Article journal

Wolfgang Leister; Leserbrev: Det nettet vi fortjener? ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 1998. Article journal