Årets Norsk Regnesentrals masterpriser er delt ut

Norsk Regnesentral (NR) innstiftet i 2009 en pris for beste masteroppgave i matematikk og informatikk ved NTNU og Universitetet i Oslo (UiO).

Ved NTNU gikk prisen i år til Stein-Olav Hagen Davidsen for hans masteroppgave “Nonlinear integro-differential Equations. Numerical Solutions by using Spectral Method”. Han utførte sitt masterarbeid ved Institutt for matematiske fag (IMF) med professor Espen Robstad Jakobsen som veileder.

Ved UiO gikk prisen i år til Marin Jullum for oppgaven “Focused Information Criteria for Selecting among Parametric and Nonparametric Models”. Han har utført sitt masterarbeid ved Matematisk institutt, og veileder har vært professor Nils Lid Hjort.

Prisen består av et diplom og 25 000 NOK.

Norsk Regnesentral gratulerer prisvinnerne.

Les mer om prisvinnerne og NRs masterpris på NRs masterpris’ side.