Årsrapporten for 2012 er klar

2012 har vært et nytt godt år for Norsk Regnesentral. NR har startet opp mye ny aktivitet, og antall ansatte er høyere enn de siste åtte årene. Det er meget stor spennvidde i NRs prosjekter. NR er blant instituttene med flest publikasjoner per ansatt. Årets resultat etter skatt var kr 3 521 108, mens driftsresultatet var kr 1 377 888. NR er godt fornøyd med det økonomiske resultatet og har en meget god likviditet.

Årsrapporten for 2012 kan lastes ned her som pdf.