Beste veterinærepidemiologiske artikkel i 2016

Fiskeoppdrettsanlegg

Magne Aldrin og Ragnar Bang Huseby fra NR har i samarbeid med Jostein Mulder Pettersen, Ola Brønstad Brynildsrud, Karl M. Rich, Arnfinn Aunsmo og Britt Bang Jensen mottatt pris for sin artikkel “The epidemiological and economic effects from systematic depopulation of Norwegian marine salmon farms infected with pancreas disease virus”.

Artikkelen ble publisert i Preventive Veterinary Medicine og var en del av J.M. Pettersens doktoravhandling, som han gjennomførte ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

Magne AldrinRagnar Bang Huseby