– Det er som å få kirsebæret på toppen av kaka

I løpet av høsten gjennomførte Norsk Regnesentral (NR) rundt 150 brukertester på løsninger fra NAV, Helsenorge.no og Entur.org. En undersøkelse støttet av UNIKT-programmet i BUFDIR, for å se på kostnadssiden ved universell utforming.

Den heldige vinneren sammen med deler av DART-avdelingen ved Norsk Regnesentral. Fra venstre: Aleksander Bai, Kristin Skeide Fuglerud, Solveig Soleng, Wolfgang Leister, Ivar Solheim og Ingvar Tjøstheim.
Bilde: Den heldige vinneren sammen med deler av DART-avdelingen ved Norsk Regnesentral. Fra venstre: Aleksander Bai, Kristin Skeide Fuglerud, Solveig Soleng, Wolfgang Leister, Ivar Solheim og Ingvar Tjøstheim.

– Jeg har studert helseøkonomi, -politikk og -ledelse, så det er ekstra fint å kunne bidra med noe jeg er engasjert i, nemlig optimering av systemer for at de skal fungere best mulig for brukerne. Jeg fikk info om NR sitt prosjekt gjennom HELFOs innbyggerpanel, og ble valgt ut til å bli med, forteller Soleng.

Til nytte for alle

– Vi er avhengige av at folk i forskjellige grupper, både med og uten funksjonsnedsettelser, stiller opp. Da er det hyggelig å kunne gi en påskjønnelse, sier Kristin Skeide Fuglerud, sjefsforsker ved NR og leder for faggruppen e-inkludering og universell utforming av IKT. – I dette prosjektet var det viktig med en kontrollgruppe uten funksjonsnedsettelser, og vi var glade for at Solveig kunne stille opp i denne.

Det var to runder med tester, og verktøyene ble justert etter tilbakemeldingene i første runde. Svarene på testen i runde to viste at disse endringene var til nytte for alle, ikke bare for de som har funksjonsnedsettelser. – På den måten fikk vi dokumentert at universell utforming gagner alle, sier Fuglerud.