Disputas: Martin Jullum

Martin JullumNRs forsker Martin Jullum forsvarte 1. april 2016 sin avhandling “New focused approaches to topics within model selection and approximate Bayesian inversion” for graden ph.d. Dr.gradsarbeidet ble utført ved “Statistics for innovation”, Senter for forskningsdrevet innovasjon, der Norsk Regnesentral var vertsinstitusjon.

Bedømmelseskomité

Professor Ingrid Van Keilegom, Université catholique de Louvain (UCL)

Professor Jo Eidsvik, NTNU

Professor Anders Rygh Swensen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Arne Bernhard Sletsjøe, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Veiledere

Professor Nils Lid Hjort, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Odd Kolbjørnsen, Lundin Norway AS (tidligere Norsk Regnsentral)

Les mer på Matematisk institutts sider.