Doktordisputas: NRs forsker Gudmund Horn Hermansen forsvarte for graden Ph.D. i statistikk

Gudmund Horn HermansenNRs forsker Gudmund Horn Hermansen forsvarte fredag 26. september kl 13:15 sin avhandling “Model selection and Bayesian nonparametrics for time series and non-standard regression models” for graden ph.d. i statistikk ved Universitetet i Oslo, Matematisk institutt. Disputasen foregikk i Aud. 5 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Gudmund Horn Hermansen holdt sin prøveforelesning over oppgitt emne: “Dimensionality reduction in big data sets” fredag 26. september kl 10:15 i Aud. 5 Vilhelm Bjerknes’ hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Sonia Petrone, University of Bocconi
  • Professor Dag Tjøstheim, Universitetet i Bergen
  • Professor Ørnulf Borgan, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Arne Huseby, Matematisk institutt, Universitet i Oslo

Les mer på Matematisk institutts side