Doktordisputas: NRs Svetlana Boudko forsvarte sin avhandling for graden PhD i informatikk

Portrett, Svetlana BoudkoNRs seniorforsker Svetlana Boudko forsvarte sin avhandling ved Institutt for informatikk for graden ph.d.:

Resource Adaptation Methods for Improving Multimedia Streaming Throughput to Mobile Nodes in Heterogeneous Wireless Environments

Tid og sted for prøveforelesning:

5. juni 2014 kl. 10:15, i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23B

Bedømmelseskomité:

Dr. Christopher Ian Phillips, Queen Mary, University of London; Professor Andreas Kassler, Karlstads Universitetet, Computer Science Department; Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, IFI UIO

Veiledere:

Dr. Wolfgang Leister, NR; Professor Stein Gjessing, IFI UiO; Dr. Lars Holden, NR

Les mer på UiOs sider og i pressemelding