Havforskningsinstituttet signerer rammeavtale på 25 millioner med NR

 

Havforskningsinstituttet har valgt Norsk Regnesentral som strategisk samarbeidspartner for statistisk metodeutvikling og analyse. Målet er blant annet å redusere usikkerhet i bestandsberegninger. Kontrakten strekker seg over fire år, og er en av de største NR noen gang har inngått. «NR er stolte over tilliten HI har vist oss. Vi skal bestrebe oss på å fylle samarbeidet med topp faglig arbeid», sier NRs assisterende direktør André Teigland.

Forskningsdirektør Geir Huse (til høyre) fra Havforskningsinstituttet og ass. direktør André Teigland fra NR signerer den nye rammeavtalen under oppstartsmøte på Finse 22. februar. Foto Erik Olsen, HI.

Sjømatnæringen vil ha en viktig rolle i regjeringens strategi for blå vekst for grønn fremtid. Havforskningsinstituttet sin store satsing på å kvantifisere og redusere usikkerheten i anslagene på størrelsen av de store fiskebestandene, vil bidra til å sikre maksimalt langtidsutbytte i fra fiskeriene.

For å styrke metodeforskningen innen ressursovervåking, bestandsestimering, og forskningsbasert rådgiving har Havforskningsinstituttet inngått kontrakt med NR for ekstra spisskompetanse innen statistikk og beregningsmatematikk som skal arbeide i integrerte forskningsteam og bidra til kompetanseoverføring. Kontrakten ble signert i februar 2017 og gjelder opp til 4 år, med en verdi på rundt 5 millioner per år.

NR kjenner Havforskningsinstituttet godt gjennom et langvarig tett samarbeid. Dette blir nå betydelig forsterket og gjør NR i stand til å allokere flere ressurser mot HI’s interesseområder. De statistikkfaglige utfordringene er i stor grad koblet opp mot biologiske og fysiske prosesser slik at tradisjonell modellbasert statistisk metodeutvikling vil være sentralt. I tillegg står Havforskningsinstituttet overfor problemstillinger innenfor både signaltolking og bildeanalyse der NR vil bidra med sin spisskompetanse på maskinlæringsteknikker som deep learning.