Hvem vinner stortingsvalget?

Inspirert av den amerikanske bloggeren og statistikeren Nate Silver har forskere ved Norsk Regnsentral laget en statistisk modell for det norske stortingsvalget i 2013. Modellen er basert på historiske meningsmålinger for stortingsvalgene i 2005 og 2009. Prognosen er et veid gjennomsnitt av mange justerte meningsmålinger fra flere institutter.

Fra modellen beregner vi hvor stor sannsynligheten er for flertall for de ulike regjeringsalternativene og antall nesten sikre og usikre mandater. Prognosen vil oppdateres jevnlig fram mot valget på prosjektets nettside 169.no.

Les også om modellen i Aftenposten.