Hvor mye stoler en på “tingenes internett”?

Målet for forskningsprosjektet uTRUSTit er å se på brukerens tillit til forskjellige «ting» som skal kommunisere på tingenes Internett (på engelsk: Internet of Things). Dette inkluderer aktiviteter som hvordan åpne et medisinskap og bestille nye medisiner via internett. Nylig har prosjektet gjennomført brukerutprøvinger på Almas hus på Aker sykehus. Almas hus er en modell av et fremtidig smarthjem og passer godt som lokale for brukerutprøvingene i uTRUSTit. Prosjektet skal sørge for at fremtidens Internett kan brukes av alle. Derfor ble  personer som var svaksynt og som hadde dysleksi brukt som testpersoner under brukerutprøvingene.Testperson Andreas Havsberg bruker det smarte medisinskapet for å kontrolle hvilke medisin han tar under utprøvingen. Testleder Kristin Skeide Fuglerud tar notater og stiller spørsmål til Andreas. Foto: Robert McPherson/Aftenposten

Brukerutprøvingene består av flere scenarier hvor en person skal gjøre oppgaver med hjelp av tingenes Internett. Prototypene i prosjektet skal gi personene en bedre oversikt og kontroll over hvor opplysningene går via Internett. En kan lese mer om prosjektet, inkludert en videosnitt med prototypene og en brukerutprøving, i en artikkel i Aftenposten.

Nå er utprøvingene i Norge avsluttet, men utprøvinger har begynt i Wien, Østerrike og skal også foregå i Chemnitz, Tyskland. Etter at alle utprøvingene er ferdige, skal resultatene analyseres for å se på mulige forbedringer og foreslå retningslinjer for andre som vil lage sine egne ting til tingenes Internett.